တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Monday, March 14, 2016

Facebook Messenger ၏ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁၁) ခု
Facebook သည္ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး လူမႈေရး ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူမ်ားစြာ အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ tablet ေပၚမွ တစ္ဆင့္ ကမၻာ တစ္ဝန္းရွိ မိတ္ေဆြႏွင့္ မိသားစုဝင္ မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္လည္း messaging ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Messenger ကို အားထားေန ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္ Facebook က Messenger app ကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Facebook Messenger ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

Facebook Messenger တြင္ Spotify ျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္း


ယခုအခါတြင္ Facebook သည္ Messenger တြင္ Spotify ကို ထည့္သြင္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ ေတးဂီတမ်ားကိုေဝမွ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Messenger ႏွင့္အတူ Spotify ကုိ အသုံးျပဳရန္ ေဝမွ်မည့္သူႏွင့္ လက္ခံမည္သူတို႔က ဖုန္းတြင္ Spotify app ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Spotify app အသုံးမျပဳထားပါက Messenger က App Store သုိ႔မဟုတ္ Google Play သုိ႔လမ္းညႊန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger တြင္ သီခ်င္းမ်ားေဝမွ်ရန္ Messenger ေပၚတြင္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ကာ message ေအာက္နားရွိ အစက္ သံုးစက္ကို tap ျပဳလုပ္လိုက္ပါက menu မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ scroll ဆြဲ၍ Spotify ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါက ဖုန္းတြင္ ပြင့္လာမည္ျဖစ္သည္။ Spotify တြင္ သီခ်င္းကို ရွာေဖြ၍ Send ကိုႏွိပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger တြင္ စစ္တုရင္ ကစားျခင္း


Facebook Messenger တြင္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စစ္တုရင္ ကစားႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ အားစုိက္ ထုတ္၍ ကစား ရသည္။ ကနဦး အေနျဖင့္ တစ္ဖက္က စစ္တုရင္ ကစားရန္ @fbchess ကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ေနာက္တြင္ အျခားတစ္ဖက္က စတင္ေရႊ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

King ကုိေရႊ႕လိုပါက K ႏွိပ္ရမည္ ျဖစ္သလို knight (ျမင္း) အတြက္ N ႏွင့္ pawn အတြက္ P သုိ႔မဟုတ္ rook (ရထား) အတြက္ R ကို အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တုရင္႐ုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ေရႊ႕လိုသည့္ ေနရာလြတ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အကၡရာႏွင့္ နံပါတ္ကို ထည့္သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ဘုရင္ကို D3 အကြက္သုိ႔ေရႊ႕ရန္အတြက္ @fbchess Kd3 ဟု ႐ိုက္ထည့္ေပး ရမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း


Messener app တြင္ message မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔ႏိုင္ေသာ္လည္း voice call ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို လူအမ်ားစုမွာ သတိျပဳမိ ၾကျခင္း မရွိေပ။

Facebook သည္ အျခား Facebook သုံးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ အခမဲ့ voice call ခြင့္ျပဳေပး ထားၿပီး အင္တာနက္ အသုံးျပဳသမွ် ကာလပတ္လုံး အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၎ကို အသုံးျပဳရန္ မည္သည့္ conversation တြင္မဆို ညာဘက္ထိပ္ရွိ ဖုန္း icon ကို tap ျပဳလုပ္ကာ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (ဗီဒီယို call မ်ားအသုံးျပဳလိုလွ်င္လည္း ကင္မရာ icon ကို tap ျပဳလုပ္ကာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္)

Facebook Messenger တြင္ group message မ်ား ေပးပို႔ျခင္း


မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ text ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ Facebook က ေထာက္ပံံ့ ထားသည္။ ယခုအခါတြင္ message မ်ားကို လက္ခံသူမ်ား ထည့္သြင္းကာ ေပးပို႔ႏိုင္ သလုိ group chat တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ message ကို တစ္ႀကိမ္သာ ႐ိုက္ၿပီး လက္ခံသူမ်ား အားလုံးသုိ႔ ေပးပို႔ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

Facebook Messenger တြင္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို mute လုပ္ျခင္း


Facebook Messenger တြင္ မိတ္ေဆြ မ်ားစြာျဖင့္ စကားေျပာဆို မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါ သတိေပးခ်က္ မ်ားစြာ လက္ခံရ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ active မျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပိုမိုသိသာမည္ ျဖစ္သည္။

၎သတိေပးခ်က္ မ်ားကို ပိတ္ရန္ group chat မွ options သုိ႔သြားေရာက္၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၅ မိနစ္မွ ၂၄ နာရီအထိ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ပိတ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ သတိေပးခ်က္မ်ား ရရွိပါကလည္း အလားတူ menu မွတစ္ဆင့္ ( ‘Until I turn it back on’ ကိုေရြးခ်ယ္၍) ပိတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger တြင္ thumbs-up ကို အသုံးျပဳျခင္း


Facebook သည္ chat အတြင္း လက္မေထာင္သည့္ပုံ ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ feature ကို ေထာက္ပံ့ ထားသည္မွာ အခ်ိန္ အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လူအမ်ားစုမွာ လက္မေထာင္သည့္ icon အရြယ္ အစားကို ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို မသိရွိ ၾကေပ။ လက္မေထာင္ ထားသည့္ icon ခလုတ္ကုိ tap ျပဳလုပ္၍ ဖိထားပါက ၎၏ အရြယ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

Facebook Messenger တြင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္း


Facebook သည္ Messenger app တြင္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အဆင္သင့္ ႐ိုက္ကူးကာ ေပးပုိ႔ရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ ထားသည္။

Messenger ရွိ ကင္မရာ icon ကုိႏွိပ္လုိက္ပါက keyboard ေပ်ာက္သြားၿပီး mini-viewfinder ေပၚလာမည္။ အဆိုပါ viewfinder ကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈ အေပၚမူတည္၍ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ႐ိုက္ကူး လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ကင္မရာ viewfinder ကိုခ်ဲ႕ရန္ မလိုအပ္ေပ။

Facebook Messenger တြင္ သုံးစြဲသူ၏ တည္ေနရာကို ေဝမွ်ျခင္း


Messenger တြင္ သုံးစြဲသူ၏ လက္ရိွ တည္ေနရာကို မိတ္ေဆြမ်ား ျမင္ေတြ႔ နိုင္ရန္ အလြယ္တကူ ေဝမွ်ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကီးဘုတ္ အေပၚဘက္တြင္ location icon ကုိ မျမင္ေတြ႔ ပါက အစက္ သုံးစက္ရွိ menu ခလုတ္ကုိ tap ကာ location ကိုႏွိပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို နာမည္ေျပာင္မ်ားေပးျခင္း


Facebook သည္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေဟာင္း မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္္ေသာေၾကာင့္ နာမည္ အျပည့္အစုံကို ေဖာ္ျပေပး ထားသည္။

သူငယ္ခ်င္း အဖြဲ႔မ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နာမည္ေျပာင္မ်ား ေပးထားေလ့ ရွိသည္။ Messenger တြင္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို နာမည္ေျပာင္ ေပးႏိုင္ၿပီး chat box တြင္ နာမည္ေျပာင္မ်ား ေဖာ္ျပ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

နာမည္ကို tap ျပဳလုပ္ၿပီး ‘Nickname’ ကို tap ျပဳလုပ္ကာ ေပးလုိသည့္ နာမည္ေျပာင္ ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Facebook Messenger ကို သီးသန္႔ အသံုးျပဳျခင္း


သင့္ဖုန္းကို အျပည့္အဝ သုံးစြဲႏိုင္ ပါက Messenger ရွိ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈ မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အသစ္ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ message မ်ားကို မျမင္ေတြ႔ ေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Messenger အေနျဖင့္ အသစ္ ဝင္လာသည့္ message မွ စကားလုံး အနည္းငယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပထမဆုံး စာေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ေပးသည္။

အထူးသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥ ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ တစ္စုံ တစ္ေယာက္က သင့္ဖုန္းကို အသုံးျပဳေနျခင္း စသည့္ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ သင့္ေတာ္ျခင္း မရွိေပ။ အသစ္ ဝင္လာသည့္ message မ်ားမွ စကားလံုး မ်ားကို အျခားသူမ်ား မျမင္ေတြ႔ ေစလိုပါက Messenger ၏ Settings တြင္ Show Previews ကို Off ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္သည္။

Facebook Messenger တြင္ GIF အသုံးျပဳျခင္း


Facebook သည္ လူမႈေရး မီဒီယာရွိ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စရာ GIFs ေပးပို႔သည့္ နည္းလမ္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရယ္ေမာဖြယ္ရာ နည္းလမ္းျဖင့္ message ေပးပို႔ တု႔ံျပန္မႈကို ထည့္သြင္း ေပးခဲ့သည္။

Messenger app တြင္ ကီးဘုတ္ အေပၚရွိ ‘GIF’ icon ကို tap ျပဳလုပ္၍ ေရြးခ်ယ္ နိုင္သည္။

အကယ္၍ GIF မရွိေသး ပါက အစက္ သုံးစက္ကို ႏွိပ္၍ GIF ကီးဘုတ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

Ref: PCAdvisor

Originally published at - http://www.internetjournal.media/article/5790
  1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
  2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
  3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
  4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
  5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
  6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
  7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
  8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

No comments: