တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Sunday, April 10, 2016

MPT မွ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေသာ USSD Menu ကိုစတင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) မွ သံုးစဲြသူမ်ား ပိုမို လြယ္ကူ အဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ USSD Menu ကို စတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သံုးစဲြသူမ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ မ်ားျပားလွေသာ မတူညီသည့္ မ်ားကို မွတ္သား ထားစရာ မလိုေတာ့ဘဲ မည္သည့္ အခ်ိန္ မည္သည့္ ေနရာမဆို လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ USSD Menu ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


ဤဝန္ေဆာင္မႈအသစ္သည္ MPT ၏ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သံုးႏွင့္ ေငြရွင္းစနစ္သံုး GSM/WCDMA/CDMA သံုးစဲြသူတိုင္း အတြက္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးျခင္း၊ လက္က်န္ေငြျဖည့္ျခင္း၊ အင္တာနက္ အစီအစဥ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ရယူရန္အတြက္ *106# [send] နံပါတ္ တစ္ခုထဲကိုသာ မွတ္သား ထားရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားၿပီး ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နံပါတ္မ်ားကို ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။
၁။ မိမိစာရင္း
၂။ အင္တာနက္အစီအစဥ္
၃။ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈ (VAS)
၈။ ဆက္သြယ္ရန္
၉။ ဘာသာစကား

နံပါတ္ ၁ ကို ႏွိပ္၍ send ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ပါက “မိမိစာရင္း” ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဖုန္းေငြနည္းစဥ္သံုးရန္ႏွင့္ လက္က်န္ေငြျဖည့္ျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၃ ခုကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုေနရာတြင္ လက္က်န္ေငြစစ္ေဆးျခင္း၊ မိမိသံုးစဲြေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားအျပင္ ေငြရွင္းစနစ္သံုးဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ေျပာင္းလဲလိုပါကလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ ၂ တြင္ အင္တာနက္အစီအစဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၃ တြင္မူ MPT ၏ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ကာ ဖုန္းေခၚခ်ိန္တြင္တစ္ဖက္မွ သီခ်င္းသံၾကားရမည့္ ေခၚသူနားဆင္ေတးသံစဥ္ (CRBT) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေခၚဆိုမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈInfotainment သို႔မဟုတ္ Back to my MPT ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ ၈ တြင္ “MPT သို႔ ဆက္သြယ္ရန္” ဝန္ေဆာင္မႈကိုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး MPT Call Center, ဝက္ဆိုက္ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာတို႔မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္ ၉ တြင္မူ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ၂ ဘာသာကို မိမိႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ျပီး အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr.Koichi Kawase က ” MPT သံုးစဲြသူ မိဘျပည္သူတိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တိုးျမွင့္ဖို႔က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပါ၊

USSD Menu အျဖစ္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းက သံုးစဲြသူေတြကို MPT account ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ ၾကည့္ရႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ ကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါ့အျပင္ ရရွိႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဖုန္းကေနတဆင့္ သိေအာင္မိတ္ဆက္ေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျခင္းစီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို SMS မွတဆင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေစရန္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ မူလစာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြားကာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး အသစ္ျပန္စတင္ႏိုင္ရန္လည္း ထည့္သြင္း ေပးထားသည္။

MPT မွ ဤ USSD Menu ကို ထပ္မံအဆင့္ျမွင့္တင္မြမ္းမံကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Myanmar Digital Life Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/MyanmarDigitalLife/?fref=nf


No comments: