တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Friday, October 9, 2015

စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္မည္
စတုတၳေျမာက္ ေအာ္ပေရတာ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးၾကပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခ်ိန္က ၾကာေနၿပီ။ ဆက္ၾကာ ေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့လို႔ အစုိးရက Steering Committee ဖဲြ႔ ေပးမယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လုိင္စင္ထုတ္ ေပးတဲ့ အဆင့္ အထိ ႀကီးၾကပ္ေပး ရမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္က မရွိေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သြားၿပီ။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။

အဲ့ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဘာမွ ဆက္စပ္မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က Myanmar Connect 2015 အခမ္း အနားတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အသစ္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေအာ္ပေရတာ အပါအဝင္ ေအာ္ပေရတာ ေလးခု စလံုးအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေအာ္ပေရတာ
အားလံုးအား တစ္ေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈ အတူတူ ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ၌ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုတို႔က အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေလးခုေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ပါက ႏိုင္ငံျခား မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည့္ ေအာ္ပေရတာသည္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား နည္းတူ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ၁၅ ႏွစ္ အၾကာ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး အခြန္အခ မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတိုင္း ေပးသြင္း ရမည္ ျဖစ္သည္။

Internet journal By: ထြန္းထြန္း

Original link - http://www.internetjournal.media/news/4403


No comments: