တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

Friday, October 9, 2015

ကမၻာေပၚရွိ iDevice စုစုေပါင္း၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ iOS 9 အသုံးျပဳေန
စက္တင္ဘာ လကုန္ ပုိင္းတြင္ iOS 9 ကုိ စတင္ Update ေပးခဲ့ၿပီး ၂၄ နာရီ အတြင္း တြင္ပင္ iOS 9 သုိ႔ update ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည့္ iDevice အေရ တြက္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အသုံးျပဳ ေနၾကေသာ iDevice စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္မူ ကမၻာေပၚရွိ iDevice စုစုေပါင္း၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ iOS 9 အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

iOS 8 ကုိ ဆက္လက္ အသုံးျပဳ ေနဆဲ iDevice အေရ အတြက္မွာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ iOS version အနိမ့္ မ်ားကုိ ဆက္လက္ အသုံးျပဳေနမႈမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

iOS 9 သုိ႔ စတင္ update ေပးၿပီး တစ္လ အတြင္း update ျပဳလုပ္ ၾကမႈမွာ ယခင္ iOS 8 ထြက္စဥ္ ကထက္ OS update ျပဳလုပ္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

သက္နုိင္စုိး (Myanmar Mobile App)

Original link - https://www.facebook.com/thetnaing.mmas


No comments: