တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, March 1, 2016

MPT မွ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္
MPT မွ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းစု ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အသံုးျပဳ သူမ်ား အတြက္ IP-VPN (Virtual Private Network) ဝန္ေဆာင္မႈကိုု စတင္ လုုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန ့ ေၾကညာ လိုုက္သည္။

MPT ၏ IP-VPN မွာ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ရွိေသာ IP ကြန္ရက္ကိုု အသံုးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း တြင္ အႀကီးမား ဆံုး ျဖစ္ပါ သည္။

အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုုး အေနျဖင့္ စတင္ အသံုုးျပဳေသာ လုုပ္ငန္းစုုမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ၏ ထင္ရွားေသာ ေငြေရး ေၾကးေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေနသည့္ CB ဘဏ္ ျဖစ္သည္။

သာမန္ရိုးရိုး အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာ VPN မ်ားျဖင့္ ယွဥ္လွ်င္ အထူးသီးသန္႔ ျဖစ္ကာ ကန္႔သတ္ ထားေသာ MPT ၏ IP-VPN ကြန္ရက္မွာ လံုုၿခံဳေရးပိုုင္း အရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အပိုုင္း တြင္ပါ မ်ားစြာ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ ပါသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ လည္း ေကာ္ပိုရိတ္ ကြန္ရက္မ်ားမွာ သီးသန္႔ ပုဂၢလိကပိုင္ လိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္း ထားသည့္ လိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး MPT ၏ IP-VPN မွာမူ ပိုမိုၿပီး ျပဳလြယ္ ျပင္လြယ္ ရွိကာ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သလို ေစ်းႏႈန္း ပိုမို သက္သာစြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ပါသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔ ကာလတြင္ IP-VPN ကြန္ရက္ မ်ားမွာ ကမၻာ အႏွံ႔ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အတြက္ အမ်ားက ပံုမွန္ သံုးစြဲသည့္ ကြန္ရက္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

IP-VPN မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိ ခံစား ေစႏိုင္ပါသည္။

MPT မွ ေပးေနသည့္ မိုဘုိင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္ (အသံ၊ Data ႏွင့္ SMS) မ်ားအျပင္ ႀကိဳးလိုင္းဖုန္း (Dataႏွင့္ အသံ)ကို ကုမၸဏီ မ်ားစြာက ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

MPT အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ မ်ားစြာကို လြတ္လပ္စြာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ အကူအညီ ေပးကာ ယင္းတို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အတြင္း ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MPT-Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Koichi Kawase က “ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး လာတာနဲ႔ အမွ် ၿပီးျပည့္ စံုုတဲ့ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းသံုုး ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြကိုု ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် လိုုအပ္ လာပါတယ္၊ MPT IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈကိုု စတင္ျခင္း အားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာၿပီး လံုုၿခံဳမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းသံုုး ကြန္ရက္ကိုု တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး အႏွံ႔ ေပးႏိုုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းေတြ ကိုုေရာ အျခားႏိုုင္ငံတကာ ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာၿပီး အေျခစိုုက္ ထားတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြ ကိုုေရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ေပးရင္းနဲ႔ ျမန္မာ နိုင္ငံ တိုုးတက္မႈမွာ တစိတ္ တေဒသ ကေန ကူညီပံ့ပိုုး ခ်င္ပါတယ္”ဟုု ေျပာသည္။

MPT သည္ ယင္း၏ IP-VPN ဝန္ေဆာင္မႈ ဧရိယာကိုု ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားမွ အျခားေဒသ မ်ားသိုု႔ပါ ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ ရွိၿပီး ၿပီးစီးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ေၾကညာမႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

သံုုးစဲြသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရန္ MPT သည္အျခား ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထဲမွ မိုုလ္ဘိုုင္းဖုုန္း မ်ားမွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ ခ်ိတ္ဆက္ မႈမ်ားကိုုလည္း ထပ္မံ ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

By Kaung Myat Yar

Originally published at - http://www.blog.myanmardigitallife.com/
  1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
  2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
  3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
  4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
  5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
  6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
  7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
  8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

No comments: