တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Friday, November 27, 2015

ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး Smartwatches
Smartwatches ေခတ္ အေတာ္ပင္ အရွိန္ရ လာခဲ့ၿပီ။ Smartwatches ေ၀း၍ ဂဏန္းေပါင္း စက္ပင္ မလုပ္ဘူးေသာ ကုမၸဏီ မ်ားပင္ Smartwatches ေလာက ထဲသုိ႔ ေရာက္လာသည္။

ကုမၸဏီ တိုင္းက သူတို႔ လုပ္ေသာ Smartwatches သည္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုၾကသည္။ Smartwatches သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအား ေကာင္းစြာ အေထာက္ အကူ ေပးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး Smartwatches သည္ မည္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သနည္း။ Apple Smartwatch ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသူတို႔ ရွိသည္။ မဟုတ္ပါ။

Smartwatch တစ္လံုး၏ ေကာင္းကြက္ကို တုိင္းတာရာ၌ သံုး၍ ေကာင္း႐ံု၊ အၾကမ္းခံ႐ံု၊ ဘက္ထရီ အားေကာင္း႐ံု စသည္ တို႔ေလာက္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္။ Fitness tracking, Local search, Navigation တို႔တြင္ မည္မွ် လြယ္ကူ ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ သည္။ Communication Tool မ်ား မည္မွ်အထိျပည့္စံု လံုေလာက္စြာ ပါ၀င္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဖုန္းႏွင့္ မည္မွ် အထိ အတြဲ အဖက္ ညီညီ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံ၍လည္း တိုင္းတာ ပါသည္။

အခ်ိန္ (၅) နာရီၾကာ တစ္ဆက္တည္း စမ္းသပ္ ၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါ မည္မွ်စားသြား သည္ကိုပါ တိုင္းတာ လိုက္သည့္ အခါ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး Smartwatch တို႔ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႔ရပါသည္။


အေကာင္းဆံုးအဆင့္၌သာရွိေသာ Smartwatch ျဖစ္သည္။ Apple ကထုတ္ေသာ Smartwatch မွာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ျဖစ္ေန ခ်ိန္၀ယ္ Android ဖက္ျခမ္းရွိ Smartwatch ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အမ်ားသူငါ မ်က္စိယဥ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အ၀ိုင္းပံု သမား႐ိုးက် နာရီ မ်ားကို ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

LG မွထုတ္လုပ္ေသာ Urbane Smartwatch သည္ Android အတြက္ နမူနာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ Smartwatch မ်ားထက္စာလွ်င္ Urbane သည္ပို၍ ေလးလံၿပီး၊ ပို၍လည္းထူထဲသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားသူငါတို႔လက္တြင္ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ပတ္လိုေသာ လက္ပတ္နာရီတစ္လံုးအျဖစ္မူရွိေနပါေသးသည္။

(၁.၃)လက္မအခ်င္းရွိေသာ ဤလက္ပတ္နာရီမ်က္ႏွာျပင္သည္ ပံုရိပ္အရည္အေသြးအေနျဖင့္ (320 × 320) pixels ရွိၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ အလြန္အားေကာင္းပါသည္။

အေရာင္အေသြးစံုလင္ၾကြယ္၀သည့္အျပင္ အမည္းေရာင္ကို အမည္း ေရာင္စစ္စစ္အျဖစ္ပံုေဖာ္ႏုိင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနေရာင္ျခည္တိုက္႐ိုက္က်ေသာေနရာတြင္ နာရီ မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚမွာ စာသားမ်ားကိုဖတ္႐ႈရန္ခက္ခဲေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ထိုအခ်က္မွလြဲလွ်င္ Notification မ်ားကို၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈျခင္း၊ Google Now Cards မ်ားၾကားတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေျမပံုတစ္ခုကို လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔သည္ စိတ္ခ်မ္း သာစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လြယ္ကူပါသည္။

နာရီ၏အတြင္းထဲတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း အာ႐ံုခံ ေဖာ္ျပမႈ စနစ္ပါရွိေနၿပီး ယင္းကို LG ကတီထြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ Pulse App ႏွင့္ တြဲဖက္ေပး ထားရာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ရေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ေျခလွမ္းမည္မွ် ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္ကို ေရတြက္မႈ ရလဒ္သည္လည္း ေကာင္းမြန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရကူးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တိုင္းတာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား မပါပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Fitness Monitoring ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေလးအနက္ထားသူျဖစ္ပါက အျခားနာရီတစ္လံုးကို စဥ္းစား သင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ Urbane တြင္ အျခားေသာ အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္အရည္အေသြးမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ Android Wear Device မ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးမ်ားရွိေနသည္ကို ယံုမွားသံသယရွိရန္မလိုပါ။

ဤလက္ပတ္နာရီကို တစ္ရက္ႏွစ္ရက္မွ် သံုးၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ Notification မ်ားအား ေခၚယူၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ၾကည့္ၿပီးသည္ တို႔ကိုျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊ Application အသစ္မ်ား တင္ျခင္း၊ Google Now Card မ်ားအား ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔သည္ ျပဳ႐ိုးျပဳစဥ္ အလုပ္ တစ္ခုသဖြယ္ လြယ္ကူ လာပါလိမ့္မည္။

နာရီထဲတြင္ အသင့္ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Application အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေသာ္လည္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္အျခား Application မ်ားမရွိမျဖစ္လိုအပ္မည့္ Application မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ LG စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးတြဲဖက္အလုပ္လုပ္လိုလွ်င္ Wunderlist ႏွင့္ ViewRanger ကဲ့သုိ႔ေသာ Application မ်ားကိုလိုအပ္ပါသည္။

Urbane ကို အသံုးျပဳသူတို႔သည္ စာသားမ်ား ႐ိုက္သြင္းျခင္း၊ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ အတြက္ အသံကို အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္အသင့္ျပင္ဆင္ ေပးထားေသာ စာသားမ်ား၊ အသစ္ ဆြဲေပး ထားေသာ emoji ႐ုပ္ပံုမ်ားကို လည္းအသံုးျပဳႏုိင္ သည္။

ဤလက္ပတ္နာရီတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ LG မိုက္က႐ိုဖုန္းသည္ အသံကို မွတ္သား သိရွိရာတြင္ အမွားအယြင္း မရွိသ ေလာက္ ျဖစ္သည္ ကိုလည္းေတြ႕ရပါမည္။ လက္တစ္ဖက္ လံုး၀ မအားသည့္ အခါ နာရီပတ္ ထားသည့္ လက္ေကာက္၀တ္အား ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ လႈပ္ခါေပး ႐ံုျဖင့္ Notification မ်ားၾကားတြင္ အေပၚတက္၊ ေအာက္ဆင္းသြားႏုိင္ သည္မွာလည္း အျခား Smartwatch မ်ားတြင္ မေတြ႕ႏုိင္သည့္ ဆန္းၾကယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤလက္ပတ္ နာရီတြင္ Processor အျဖစ္ Snapdragon 400 ကို အသံုးျပဳ ထားၿပီး RAM 512MB ပါ၀င္သည္။ ဤမွ် ေလာက္ေသာ Hardware ပမာဏသည္ပင္လွ်င္ အျပစ္အနာအဆာကင္းေသာ Performance ကိုရရွိေစ ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ Update လုပ္မည့္ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း Hardware ပိုင္း၌ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ ရွိပါသည္။ ဘက္ထရီ အသံုးခံခ်ိန္ျဖင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လွ်င္ Urbane သည္ အေကာင္းဆံုး အတန္းအစား၌ပါ၀င္ပါသည္။

LG ကေျပာထားေသာ တစ္ဆက္တည္း ဘက္ထရီအသံုးခံခ်ိန္ နာရီ(၆၀)သည္ လက္ေတြ႕သံုးရာတြင္ နီးစပ္မႈရွိပါသည္။ ဤမွ်ေသာအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးအတန္းအစား၀င္ Android လက္ပတ္နာရီမ်ား၌သာရရွိပါသည္။


ဒုတိယအေကာင္းဆံုး Smartwatch ျဖစ္ပါသည္။ Urbane ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားစြာမကြာေသာ္လည္း ေရာင္းေစ်းတြင္ ေဒၚလာ(၁၀၀) ေက်ာ္ပိုမ်ားသည့္အတြက္ ဒုတိယေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းေျပာ ရလွ်င္ Apple မွထုတ္ လုပ္ေသာ Smartwatch မ်ားထဲတြင္ Sport သည္ ေစ်းႏႈန္း သက္သာေသာ အတန္း အစား၌ ပါ၀င္ပါသည္။

(၃၈)မီလီမီတာ ေထာင့္ျဖတ္ရွိေသာ နာရီသည္ (၃၀၀)ေပါင္ေရာင္း ေစ်းရွိၿပီး (၄၂) မီလီမီတာ ေထာင့္ျဖတ္ရွိေသာ နာရီသည္ (၃၄၀) ေပါင္ေရာင္း ေစ်းရွိ ပါသည္။ ေစ်းသက္သာ ပါသည္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး Smartwatch (၁၀)လံုးစာရင္းထဲတြင္ ရွိေသာ အျခား Smartwatch မ်ားထက္မူ ေစ်းႀကီးေန ပါေသးသည္။

Applewatch သည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ္လည္း အျခား Smartwatch မ်ားထက္ ဘက္ထရီ အသံုးခံခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း ဘက္ထရီ အသံုးခံခ်ိန္ (၃၃) နာရီဟူေသာ အတိုင္း အတာမွာ အလြန္ညံ့ေသာ အေျခအေန တြင္ ရွိပါသည္။

ဤနာရီတြင္ GPS စနစ္အသင့္ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းမရွိပါ။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ေျခလွမ္းအေရ အတြက္တိုင္းတာျခင္းတို႔တြင္ တိက်ေသခ်ာမႈလိုအပ္ေနပါေသးသည္။ Hardware ဒီဇိုင္းသည္ ဤနာရီအား ဒုတိယအဆင့္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေပးခဲ့ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Smartwatch ျခင္းယွဥ္လွ်င္ Apple Watch Sport သည္ အလြန္တရာေပါ့ပါးၿပီး လက္တြင္ပတ္ရာ၌လည္း အလြန္ပင္ သက္ေသာင့္သက္ သာရွိပါသည္။

နာရီေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားသမွ်အစိတ္အပိုင္းအားလံုးသည္ တံု႔ျပန္မႈအလြန္အားေကာင္း ပါသည္။ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ Tap တစ္ခ်က္ေခါက္႐ံုျဖင့္ ကိစၥၿပီးပါသည္။

အသင့္ထည့္သြင္းေပးထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိၿပီး Android Wear မ်ားထက္စာလွ်င္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလည္းပို၍ေပါမ်ားပါသည္။ Android Wear မ်ားထက္အသံုးျပဳရ ပိုလြယ္ၿပီး ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ Interface လည္းရွိပါသည္။


ေစ်းႏႈန္း အလြန္သက္သာၿပီး သင့္တင့္ေသာ အရည္အေသြး ရွိသျဖင့္ တတိယေနရာသုိ႔ ေရာက္လာေသာ္လည္း တန္းမီသည့္ အသြင္အျပင္ရွိေသာ လက္ပတ္နာရီမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကလည္း အေကာင္းဆံုး အဆင့္ႏွင့္ အလွမ္းကြာ ပါသည္။ Branded Smartwatch သံုးလိုသူတို႔ကိုမူ အာသာေျပေစပါလိမ့္မည္။ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေစျခင္းအလို႔ငွာ Feature အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထုတ္ပယ္ထားရပါသည္။

၀ိတ္ေလွ်ာ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း GPS ထည့္ေပးထားသျဖင့္ Google Maps ကို အလြန္အဆင္ေျပစြာသံုးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတိုင္းသည့္စနစ္မပါ၀င္ပါ။

ဤနာရီသည္ ေထာင့္ျဖတ္(၁ .၆)လက္မ ရွိၿပီး Screen Resolution မွာ (320×320) ရွိပါသည္။ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ေအာက္၌ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ေသာ Screen ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရာင္ထြက္မွာ ေစ်းႀကီးေသာ Smartwatch မ်ားကိုမမီပါ။ ဘက္ထရီအသံုးခံခ်ိန္(၅၂)နာရီရသည့္အတြက္ ႏွစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ အားသြင္းဖို႔လိုပါသည္။

ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)
Mobile Guide Journal (Every Monday)

Original link - https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

No comments: