တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Friday, March 18, 2016

Android Device မ်ားရွိ Google Settings App မွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အရာ (၁၃) ခု
Google က ၂၀၁၃ မွာ Android Device အားလံုး နီးပါးေလာက္မွာ Google Settings App ကို ထည့္သြင္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ Google က အဲဒီ ကတည္းက Google Play Services Updates မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အဆိုပါ App ထဲသို႔ စြမ္းေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေနာက္ကြယ္ ကေန ထည့္သြင္း ေပးေန ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ App ကို ဖြင့္ဖို႔ App Drawer ထဲသြားၿပီး Google Settings Icon ကို နွိပ္ရမွာပါ။

အခုဆိုရင္ Google Settings App မွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြ မ်ားျပားလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး အသံုး၀င္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ သင့္ဖုန္းရဲ႕ Google Settings App မွာ ေအာက္ပါ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မေတြ႔ရရင္ Google Play Service ကို Update လုပ္ေပးပါ။

သင့္ရဲ႕ Google Account ကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။

App ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိတဲ့ Sign in & security နဲ႔ Personal info & privacy က႑မ်ားမွာ သင့္ရဲ႕ Google အေကာင့္ကို စီမံ ခန္႔ခြဲဖို႔ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ Settings မ်ား ပါရွိပါတယ္။

Sign in & security ထဲမွာ Password ကို ေျပာင္းလဲဖို႔၊ Two-Step Verification ကို သတ္မွတ္ဖို႔၊ Account Recovery Options မ်ားကို Modify လုပ္ဖို႔၊ သင့္ Google အေကာင့္ Login ၀င္ထားတဲ့ Devices မ်ားကို ၾကည့္ဖို႔၊ Security Alert Settings ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔၊ သင့္ရဲ႕ Google အေကာင့္ကို Access လုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ၀က္ဆိုက္နဲ႔ Apps မ်ားကို စီမံ ခန္႔ခြဲဖို႔ိ တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Personal info & privacy နဲ႔ Account preferences က႑မ်ားမွာ အျခား အေရးႀကီးတဲ့ Google Settings Pages မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ ပါတယ္။ အဲဒီကေန Google က သိမ္းထားတဲ့ သင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ Ad Settings ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သင့္အေကာင့္နဲ႔ ေဒတာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္း၊ ဘာသာ စကားေျပာင္းလဲျခင္း၊ Google အေကာင့္ရဲ႕ Storage မွာ ေနရာယူ ထားတာေတြကို ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ Google အေကာင့္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း တို႔ကိုေတာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။Activity Tracking ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

Personal info & privacy > Activity controls မွာ Google က သိမ္းဆည္းထားတဲ့ သင့္ရဲ႕ Activity နဲ႔ပတ္သက္တာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ Android Device မွ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ Activity အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို လံုး၀ပိတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ့ က႑ေတြကေတာ့

  1. • Web & App Activity : Google Search, Maps, Now, Chrome နဲ႔ အျခား Apps မ်ားက သတင္းေပးပို႔မႈ မ်ားနဲ႔ Web Browsing History မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။
  2. • Device Information : Device တိုင္းမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ သင့္ဖုန္းမွ Contacts, Calendars, Apps နဲ႔ အျခား ေဒတာ မ်ားကို Google Account နဲ႔ Sync ျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။
  3. • Voice & Audio Activity : Google ရဲ႕ Voice and Speech Recognition နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အတြက္ Voice Searches နဲ႔ Voice Commands မ်ားကို သိမ္းဆည္းေပး ထားပါတယ္။
  4. • YouTube Search History : အၾကံျပဳျပသေပးမႈမ်ား တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ YouTube မွာ ရွာေဖြ ထားမႈမ်ားကို သိမ္းဆည္း ထားပါတယ္။
  5. • YouTube Watch History : သင္ ၾကည့္ရႈၿပီးတဲ့ YouTube Video မ်ားကို ရွာေဖြရ လြယ္ကူေစဖို႔ History ကို သိမ္းဆည္းေပး ထားပါတယ္။
  6. • Google Location History : Google က သင့္ရဲ႕ တည္ေနရာကို သိရွိၿပီး လိုက္ဖက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ တည္ေနရာကို ေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။Ads မ်ားကို ကန္႔သတ္ပါ။

Ads Screen မွာ Apps မ်ား အတြင္းမွ ေၾကာ္ညာမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါဟာ Apps မ်ားအတြင္းမွ ေၾကာ္ညာမ်ား အတြက္ျဖစ္ၿပီး ၀က္ဘေရာက္စာမွ ေၾကာ္ညာမ်ား အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။

“ Opt out …. “ မွာ အမွန္ျခစ္ေပးရင္ သင္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈအေပၚမူတည္တဲ့ ေၾကာ္ညာမ်ားကို စုစည္းခြင့္နဲ႔ Apps မ်ားမွာ ျပသခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertising ID ကို Reset ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေၾကာ္ညာမ်ားျပသဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Connected Apps မ်ားကို ကန္႔သတ္ပါ။

သင့္ရဲ႕ Google အေကာင့္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Apps မ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ သို႔မဟုတ္ မယံုၾကည္ရတဲ့ Apps မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏို္င္ပါတယ္။Google Drive သို႔ ဖိုင္မ်ား Upload ျပဳလုပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

Data Management Screen မွ Update Drive-enable app files ဟာ Google Drive သို႔ ဖိုင္မ်ား Upload ျပဳလုပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ Default အားျဖင့္ WiFi Network နဲ႔မွသာ ဖုိင္မ်ားကို Upload ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ Cellular နဲ႔ WiFi ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။Google Fit ကုိ စီမံခန္႔ခြဲပါ။

Google Fit Screen မွာ Google ရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ ကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္တဲ့ Google Fit နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ Apps မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Location Services ကို စီမံခန္႔ခြဲပါ။

Location Screen မွာ Apps မ်ားက သင့္ရဲ႕ တည္ေနရာကို ေထာက္လွမ္းမႈကို လံုး၀ပိတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္တိက်တဲ့ တည္ေနရာကို ရရွိဖို႔ High accuracy mode ကို အသံုးျပဳႏုိင္သလို ဘက္ထရီသက္သာေစဖို႔ Mode ကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ တည္ေနရာကို မၾကာခင္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ Apps မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။အနီးအနားမွ Devices မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Apps မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

Nearby Screen မွာ WiFi, Bluetooth, အသံလိႈ္င္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အနီးအနားမွ အျခား Apps မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္တဲ့ Nearby Feature ကို အသံုးျပဳတဲ့ Apps စာရင္းကိုေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးမျပဳေစခ်င္တဲ့ Apps မ်ားကို ပိတ္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။

Google Play Games Settings ကို ေျပာင္းလဲပါ။

Play Games Screen မွာ Google Play Games ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Settings မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ပရိုဖိုင္ကို Public or Hidden သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး ဂိမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရယူခ်င္တဲ့ Notifications မ်ားကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။Google Search နဲ႔ Now Settings မ်ားကို Configure ျပဳလုပ္ပါ။

Search & Now Screen မွာ ဘာသာစကား ၊ Voice recognition options ၊ ေဖာ္ျပေစခ်င္တဲ့ ကဒ္မ်ား စတဲ့ Google Search Settings မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ Google Search App ၊ Home Screen မွ Google Search Bar နဲ႔ Google Now Screen တို႔မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။Device Tracking နဲ႔ Anti Malware Options မ်ားကို သတ္မွတ္ပါ။

Security Screen မွာ သင့္အေကာင့္အတြက္ လိုအပ္မယ့္ Security Codes မ်ားကို ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း၊ အေ၀းကေနၿပီး ဖုန္းကို Lock , Erase ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ဖုန္းရဲ႕ တည္ေနရာကို ေျခရာခံျခင္းတို႔နဲ႔ အင္စေတာလုပ္တဲ့ Apps မ်ားကို စစ္ေဆးေပးတဲ့ Anti Malware စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။Nearby Device ကို သတ္မွတ္ပါ

Set up nearby device screen မွာ သင့္ Android Device ရဲ႕ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ Android Device အသစ္တစ္လံုးကို လွ်င္ျမန္စြာ Set up လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Android Device က Bluetooth ကို အသံုးျပဳၿပီး အနီးအနားမွ Device ကို ရွာေဖြၿပီး လက္ရွိဖုန္းမွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Smart Lock for Passwords ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

Smart Lock for Passwords ဟာ Apps မ်ားက သင့္ရဲ႕ အေကာင့္မ်ားထဲသို႔ အလိုအေလွ်ာက္ Signin လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Apps မ်ားရဲ႕ Username , Passwords မ်ားကို သင့္ရဲ႕ Google Account မွာ သိမ္းဆည္းထားတာျဖစ္ၿပီး Apps မ်ားက အလိုအေလွ်ာက္ ရယူႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ က႑မွာ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို Enable လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ Apps မ်ားအတြက္ အလိုအေလွ်ာက္ Signin ၀င္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ Passwords မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းနဲ႔ Passwords မ်ားကို မသိမ္းဆည္းေစခ်င္တဲ့ Apps မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ Chrome ရဲ႕ Password Manager နဲ႔ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Chrome မွာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Apps မ်ားနဲ႔ ၀က္ဆိုက္မ်ားမွ Passwords မ်ား သိမ္းဆည္းထားသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းမွာလည္း Official Android Apps မ်ားကေန အဆိုပါ Passwords မ်ားကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ Passwords မ်ားအားလံုးကို https://passwords.google.com/ မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။အနာဂတ္မွာလည္း Google Settings App မွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ ေရြးခ်ယ္ စရာမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ OS Update မရတဲ့ ဖုန္းမ်ားမွာေတာင္ Google Play Service ကေန Google ရဲ႕ Updates မ်ားကို ရရွိႏုိင္ ပါတယ္။

Digital Life Journal

Originally published at - http://www.blog.myanmardigitallife.com/


No comments: