တီထြင္ဖန္တီးမႈသတင္း၊ နည္းပညာသတင္း၊ ေဆာ့ဝဲမ်ား မွ်ေဝျခင္း

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, December 17, 2015

စင္ကာပူ အစိုုးရမွ Facebook အသံုုးျပဳသူတုုိ႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေန
စင္ကာပူ အစုုိးရမွ Facebook အသံုုးျပဳ ေနၾကေသာ user တိုု႔ရဲ႕ Data အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု ေျမာက္ျမား စြာေသာ အၾကိမ္ အေရ အတြက္ မ်ားျဖင့္ ေတာင္းခံ ခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ ႏိုုင္ငံရဲ႕ Social Media အသံုုးျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုမွ Global Government သိုု႔ ေၾကာင္းၾကား တင္ျပခဲ့ ပါတယ္။

စင္ကာပူ အစိုုးရဟာ စင္ကာပူ ႏုုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ပထမေျခာက္လ အတြင္းမွာ ၁၉၈ ၾကိမ္ ေတာင္းခံ ခဲ့ပါတယ္။ ယခုု အၾကိမ္ အေရ အတြက္ဟာ မႏွစ္က ဂ်ဴလိုုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ေတာင္းခံ ခဲ့တဲ့ အၾကိမ္အေရ အတြက္ အထက္ ၁၁.၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းျမွင့္တက္ လာပါတယ္။

ယခုု ရရွိထားတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူ ၂၁၃ ေယာက္ရဲ႕ သိုု႔မဟုုတ္ ၂၁၃ အေကာင့္ တို႔ဟာ စင္ကာပူ အစိုုးရရဲ႕ ပစ္မွတ္ထား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုု ခံေန ရပါတယ္။ အဆိုုပါ ၂၁၃ ေယာက္ဟာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လ အထိ ေတာင္ခံ ထားတဲ့ အေကာင့္မ်ား ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုုနွစ္က ေျခာက္လ အတြင္း ေတာင္းခံ ထားတဲ့ Facebook အေကာင့္ မ်ားျဖစ္တဲ့ ၁၉၄ အေကာင့္ ထက္ ၉.၈ ရာခုုိင္ႏႈန္း မ်ားျပား လာပါတယ္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္း အတုုိင္းအတာနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ တစ္ကမာၻ လံုုးမွာ ရွိတဲ့ အစိုုးရ တာဝန္ရွိ သူေတြဟာ Facebook အသံုုးျပဳ သူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံေန တယ္လိုု႔ Facebook မွ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာ ထားပါတယ္။

တစ္ကမာၻလံုုးအတိုုင္းအတာ အရ ၃၅၀၅၁ အၾကိမ္အေရ အတြက္မွ ၄၁၂၁၄ အၾကိမ္အေရအတြက္ ထိတိုုးတက္ လာျပီး ၁၈ ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုုးတက္ လာတယ္လိုု႔ေျပာၾကား ထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ရဲ႕ ပထမ ေျခာက္လ အတြင္းမွာ ေတာင္းခံ ထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ခိုုင္လံုတဲ့ ေတာင္းခံမႈေတြ ကေတာ့ ၇၄.၆၂ ရာခိုုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး Facebook မွ ထုုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အခ်က္ အလက္မ်ားမွာ ဥပေဒ အရ အေၾကာင္းအရင္း ခိုုင္လႈံျပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြကိုုသာ ထုုတ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

Facebook ကိုု လာေရာက္ ေတာင္းခံတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု တစ္ခုု ခ်င္းစီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျပီး တရား ဥပေဒ အရ ျငိစြန္းေနတဲ့ အသံုုးျပဳ သူတိုု႔ရဲ႕ ေတာင္းခံမႈ ေတြကိုုသာ လက္ခံ ထုုတ္ျပန္ေပး သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ တင္ျပျခင္း

Social Media အသံုုးျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုမွ Global Government သိုု႔ ေၾကာင္းၾကား တင္ျပျခင္းက အစိုုးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ Facebook အသံုုးျပဳ သူမ်ားရဲ႕အခ်က္ အလက္မ်ား အေပၚ စိစစ္ေနျခင္းကိုု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ပါတယ္။

ယခုုလိုု ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုု ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ကတည္းက ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အစိုုးရ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ Facebook အသံုုးျပဳသူမ်ားရဲ႕ ကိုုယ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း မ်ားကိုု ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံ အသီးသီးမွ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔အေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဦးစားေပး ရည္ရြယ္ ထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အေမရိကန္ အစိုုးရဟာ ၁၇၅၇၇ ၾကိမ္ ၊ အိႏၵိယႏိုုင္ငံကေတာ့ ၅၁၁၅ ၾကိမ္ ေတာင္းခံခဲ့ ျပီး United Kingdom ကေတာ့ ၃၃၈၄ ၾကိမ္ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုုင္ငံဟာ Facebook ဆီမွ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံတဲ့ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏိုုင္ငံထဲမွ အဆင့္ ၂၀ ေျမာက္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရေတာ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အိႏိၵယ အစိုုးရဟာ အေရအတြက္အျမင့္မားဆံုုးအၾကိမ္အေရအတြက္ျဖစ္တဲ့ ၁၅၁၅၅ အၾကိမ္အေရအတြက္ကိုုလည္း ေတာင္းခံထားျပီး သူ႔အေနာက္မွာ တူရကီက ၄၄၉၆ ၾကိမ္ ၊ ျပင္သစ္က ၂၉၅ ၾကိမ္တိုု႔ Facebook မွေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္းထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဆက္လက္တိုုးျမွင့္လာအံုုးမဲ့ အစိုုးရရဲ႕ ေတာင္းခံမႈမ်ားနဲ႔ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ ဥပေဒဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ယခုုကဲ့သိုု႔ ကမာၻ႔ ႏိုုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒဆိုုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု Facebook ဆီမွ ဆက္လက္ ေတာင္းခံသြားမဲ့ အေျခအေနမွာရွိေၾကာင္း Facebook မွ ထုုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ရဲ႕ဒုုတိယ လဝက္မွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒဆိုုင္ရာႏွင့္ ျငိစြန္းေနတဲ့ Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေတာင္းခံထားတဲ့အေရအတြက္ဟာ ယခုုႏွစ္မွာ၁၁၂ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔ပိုုမိုုမ်ားျပားလာပါတယ္။

တူညီတဲ့အခ်ိန္အတိုုင္းအတာအတြင္းမွာပဲကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိႏိုုင္ငံအသီးသီးမွာရွိတဲ့အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာမႏွစ္ကထက္ဒီႏွစ္မွာ၁၈ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔တိုုးျမွင့္ကာေတာင္းခံထားပါတယ္။

ယခုုကဲ့သိုု႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုုပ္သြားေပမဲ့လည္း Facebook အေနနဲ႔ အသံုုးျပဳသူတိုု႔ရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ထုုတ္ျပန္ေပးသြားျခင္းမရွိပါဘူး။ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုုင္ငံ ၾကီးမ်ားအျပင္ အျခား ႏုုိင္ငံ အသီးသီးရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ ႏိုု္င္ငံ ျဖစ္ေနပါေစ Facebook သိုု႔ လာေရာက္ ေတာင္းခံသည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု ဥပေဒ အရ ခိုုင္လံုုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ထုုတ္ေပးမွာ မဟုုတ္ပဲ အကယ္၍ အခ်က္အလက္ ခုုိင္လံုုမႈ မရွိပဲ အတင္း ေတာင္းခံ လာပါက Facebook အသံုုးျပဳသူတိုု႔ ဘက္မွ တရား ရင္ဆိုုင္ေပး သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Facebook မွ ေျပာေရး ဆိုုခြင့္ရွိသူ Chris Sonderby ကေျပာဆိုု ခဲ့ပါတယ္။

Ref : channelnewsasia

Aung Ko Htet (MMA)

Original link - http://www.myanmarmobileapp.com


No comments: